Evropská Unie

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA STROJÍRENSKÁ VÝROBNÍ TECHNIKA

aktivita 1.

Aktualizace strategických dokumentů SVA a IAP

Příprava aktualizace SVA a IAP je založena na analýzách konkurence, sledování nabídky na trhu v praxi a na sledování aktuálního stavu výzkumu ve světě. Vstupní analýzy konkurence a nabídky jsou významnou informací pro směrování produkce podniků TPSVT a identifikace konkurenceschopných témat.

Aktualizované dokumenty SVA a především IAP budou zdrojem a podnětem pro inovace plánů technického rozvoje podniků a základem pro společné VaV projekty firem a VO.

IAP_aktualizace2014.pdf

SVA_aktualizace2014.pdf

IAP_2020-2025.pdf

SVA_2020-2025.pdf

© 2008 - 2017 Svaz strojírenské technologie - SST. Všechna práva vyhrazena