Evropská Unie

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA STROJÍRENSKÁ VÝROBNÍ TECHNIKA

Místo realizace projektu:

TOS Varnsdorf a.s.
Říční 1774
407 47 Varnsdorf
Česká republika

Kontaktní adresa:

Politických vězňů 1419/11,
113 42 Praha 1, Česká republika

Manažer projektu: Ing. Leoš Mačák
Administrator projektu: Petra Štruplová
Odborní garanti projektu:

Ing. Oldřich Paclík, CsC

doc. Ing. Petr Kolář, Ph.D.

doc. Ing. Matěj Sulitka, Ph.D.

Ing. Jan Smolík, Ph.D.

Ing. Bedřich Musil


Tel: +420 228 225 933
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Najděte nás na mapě.

Řídící výbor

Předseda Řídícího výboru Ing. Oldřich Paclík, CSc.
Místopředseda Řídícího výboru Ing. Jan Smolík, Ph.D.

Výkonný výbor

Předseda Ing. Jan Smolík, Ph.D.
  Ing. Oldřich Paclík, CSc.
  doc. Ing. Petr Kolář, Ph.D.
  doc. Ing. Petr Blecha
  doc. Ing. Milan Čechura
  Ing. Jan Hlaváč, PhD.
  prof. Dr. Ing. František Holešovský
  Ing. Radomír Zbožínek
  Ing. Petr Toman
  prof. Dr. Ing. Václava Lašová, PhD.
  Dr. Lubomír Novotný
  Ing. Tomáš Kozlok
   

s cílem udržení a posílení konkurenceschopnosti průmyslové produkce oboru v měřítku Evropy i světa a s cílem zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi oborovými podniky a výzkumnými organizacemi je spolufinancován Evropskou unií

 

Registrační číslo projektu               CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_105/0018877
(MS2014+)

 

Číslo a název prioritní osy OP PIK  PO-1
„ Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace"
období 2019 - 2022

 

Sdružení Technologická platforma strojírenská výrobní technika (TPSVT) bylo založeno v roce 2008 jako seskupení subjektů v oboru obráběcích a tvářecích strojů. Platformu tvoří výrobní podniky, výzkumné organizace a svazy, které dlouhodobě působí v oboru „Machine tools" v ČR.

Hlavním cílem platformy je přispívat k rozvoji a konkurenceschopnosti oboru „Machine tools" prostřednictvím podpory orientovaného oborového aplikovaného výzkumu.

Platforma je jediným a vrcholným uskupením v oboru, které formuluje dlouhodobou odbornou strategii výzkumu, ze které vychází následná implementace do konkrétní projektů VaV. Hlavní oblastí implementace oborové výzkumné strategie je v současnosti projekt Centrum kompetence Strojírenská výrobní technika, podporovaný TA ČR, který je zaměřený na řešení klíčových dlouhodobých témat výzkumu pro obor „Machine tools" v ČR. Dále je strategie výzkumu uplatňována při iniciaci jednotlivých dílčích výzkumných a vývojových projektů podniků a akademické sféry v ČR a při iniciaci mezinárodních výzkumných projektů.

Hlavní cíle Technologické platformy pro období do roku 2030 jsou:

Cíl 1. udržení a posílení konkurenceschopnosti průmyslové produkce oboru v měřítku Evropy i světa prostřednictvím výzkumu, vývoje a inovací;

Cíl 2. zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi oborovými podniky a výzkumnými organizacemi, které vedou k nové úspěšné produkci.

Dílčí cíle a aktivity platformy

Dílčí cíle a aktivity platformy vycházejí z nutnosti spolupracovat na formulaci a rozšiřování strategie oborového výzkumu a jeho implementace z nutnosti podporovat cesty za zvýšení spolupráce podniků a výzkumné sféry, vedoucí k novým a inovovaným produktům. Mezi hlavní dílčí cíle a aktivity platformy patří tyto:

  1. Spolupráce s Úřadem vlády ČR na formulaci a aktualizaci dokumentů Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky a Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky RIS3. Spolupráce s Úřadem vlády na implementaci uvedených strategických dokumentů a na odstraňování překážek podpory aplikovaného výzkumu v ČR.
  2. Spolupráce se Svazem průmyslu a dopravy ČR, Asociací výzkumných organizací, Technologickou agenturou ČR na identifikaci a odstraňování barier v systému podpory aplikovaného výzkumu v ČR a prosazování strategických zájmů technických oborů a oboru strojírenské výrobní techniky.
  3. Spolupráce s Evropskou technologickou platformou MANUFUTURE, odbornými komisemi CECIMO a dalšími mezinárodními oborovými organizacemi s cílem prosazovat strategické odborné zájmy oborového průmyslu v ČR a iniciování mezinárodních projektů spolupráce, například v rámci programu HORIZONT 2020 nebo INTERREG. Činnost TPSVT historicky a svým posláním vychází z iniciativy Evropské komise týkající se činnosti technologických platforem a je v souladu s programem Unie inovací v rámci strategie Evropa 2020.
  4. Aktualizace strategických dokumentů SVA (Strategická výzkumná agenda oboru „Machine Tools" pro ČR) a IAP (Implementační akční plán pro naplňování oborové strategie výzkumu). Aktualizace dokumentů je založena na analýzách konkurence, sledování nabídky na trhu v praxi a na sledování aktuálního stavu výzkumu ve světě. Vstupní analýzy konkurence a nabídky jsou významnou informací pro směrování výzkumu a identifikaci konkurenceschopných témat.
  5. Technologický foresight je zaměřen na detailnější analýzu potřeb uživatelů OS a TS, ale i na analýzu potřeb a požadavků na konečné spotřební produkty. S ohledem na makrotrendy umožňuje foresight vypracovávat alternativní scénáře konkurenceschopné nabídky podniků TPSVT. Na základě technologického foresightu je možné přesněji identifikovat nejúčinnější a nejperspektivnější témata výzkumu, vývoje a inovací.
  6. Sdílení znalostí pro zlepšení inovačního prostředí a propagace odborné excelence oboru. Prostřednictvím jednání, propagace, publikací a workshopů jsou sdíleny důležité informace z oblasti odborných trendů, technických a technologických novinek a také informace z prostředí podpory VaV. Partneři TPSVT jsou prezentováni s cílem hledat nové partnery pro spolupráci ve VaV a s cílem posilovat inovačních partnerství.

Historie TPSVT

Sdružení Technologická platforma strojírenská výrobní technika (TPSVT) bylo založeno v roce 2008 jako seskupení subjektů v oboru obráběcích a tvářecích strojů. Ve sdružení je 24 výrobních podniků, 4 oborové svazy a 3 výzkumná pracoviště vysokých technických škol. V průběhu posledních osmi let realizovalo sdružení TPSVT dva projekty v programu OPPI a v současné době podalo projekt do výzvy OP PIK programu Technologické platformy. Činnost TPSVT byla Ministerstvem průmyslu a obchodu oceněna jako úspěšný projekt v rámci programu OPPI a konkrétní projekty aplikovaného výzkumu, iniciované TPSVT byly dvakrát oceněny prestižní cenou Nejlepší spolupráce ve VaV mezi průmyslem a výzkumnou sférou.

 

© 2008 - 2017 Svaz strojírenské technologie - SST. Všechna práva vyhrazena