Evropská Unie

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA STROJÍRENSKÁ VÝROBNÍ TECHNIKA

Odstraňování bariér v širším využití evropských fondů na podporu aplikovaného výzkumu v oboru

Odstraňování bariér a větší zapojení podniků oboru strojírenské výrobní techniky do mezinárodních a evropských projektů VaV otevírá podnikům přístup k novým partnerům ve vývoji a k hi-tech tématům s potenciálem pro dosažení vyšší přidané hodnoty finálních produktů. Tím aktivita přispívá rovněž k posilování konkurenceschopnosti.

V evropských projektech výzkumu jsou na rozdíl od národních grantů akcentována spíše velká témata a projekty musí řešit konsorcia obsahující celou posloupnost aktivit jednotlivých partnerů, jako tomu je následně v praxi. Projekt TPSVT si klade za cíl vyhledávat a formulovat vhodná témata, ve vazbě na aktivity související s tvorbou SVA a IAP, a vyhledávat vhodná konsorcia pro řešení těchto projektů (ve vazbě na TF).

Odstraňování bariér pro účast v H2020 FINAL

© 2008 - 2017 Svaz strojírenské technologie - SST. Všechna práva vyhrazena